Seuran tarkoitus

Aino Kallas Seura perustettiin Turussa syyskuun 28. päivänä vuonna 2006.

Aino Kallas Seuran lähtökohtana on suomalais-virolaisen kirjailijan Aino Kallaksen (o.s. Krohn) kirjallinen tuotanto ja elämä. Kallas edustaa suomalaisessa kirjallisessa kaanonissa poikkeuksellista, kiinteästi eurooppalaiseen ja venäläiseen modernismiin kiinnittyvää naiskirjailijaa. Hänen tuotantoonsa kuuluu runoja, novelleja, pienoisromaaneja, esseitä, matkakirjallisuutta, muistelmia ja päiväkirjoja. Hänen laajaa yksityismateriaaliaan ja teosten käsikirjoituksia säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkistossa Helsingissä. Kallaksen tuotantoon kohdistuneet feministiset ja ekologiset tulkinnat ovat viime vuosien aikana tuoneet aivan uusia ulottuvuuksia hänen persoonaansa ja kirjailijuuteensa.

Toiminnallaan seura pyrkii kartoittamaan myös laajemmin naisten erilaisia kirjoittamisen muotoja ja tapoja suomalaisessa kulttuurissa 1900-luvun alussa. Siten seuran tarkoituksena ei ole keskittyä vain Kallakseen, vaan painottaa naisten kirjoittamisen laaja-alaisuutta ja tuoda esiin myös unohdettuja kirjallisia naisia ja kirjoittamisen lajeja.Seura kutsuu mukaan kaikkia Kallaksen tuotannon ja 1900-luvun alun naiskirjallisuuden harrastajia, tuntijoita ja tutkijoita.Kallaksesta lähtevien kirjallisten traditioiden tarkastelu suhteessa nykypäivän kirjallisuuteen on olennainen osa seuran toimintaa

Seura järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, taidetapahtumia, kulttuurimatkoja ja naiskirjallisuuteen liittyviä seminaareja. Kallas kytkeytyy kiinteästi suomalais-virolaiseen kulttuurivaihtoon, minkä vuoksi yksi tärkeä toimintamuoto on tämän kulttuurienvälisyyden tukeminen ja yhteistyö erilaisten järjestöjen kuten Tuglas-seuran kanssa.