Kallas-tutkimusta ja linkkejä

Kallas-tutkimusta

Seuran puitteissa ilmestynyttä Kallas-tutkimusta (Kallas-tutkimuksesta löytyy laaja luettelo teoksen Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta yhteydessä):

kallasSilja Vuorikuru: Aino Kallas – Maailman sydämessä. SKS; Helsinki 2017.

Lue arvioita esim. täältä:

http://www.kiiltomato.net/silja-vuorikuru-aino-kallas/

 

 

fullsizerender

 

Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta. Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Ritva Hapuli ja Kukku Melkas. BTJ 2009. Toinen painos Avain 2016.

 

 

 

Silja Vuorikuru: Kauneudentemppelin ovella Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti. Helsingin yliopisto, 2012.

Silja Vuorikuru: Elämisen taiteesta. Aino Kallaksen ja Anna-Maria Tallgrenin kirjeenvaihtoa. Otava, Helsinki 2009.

Maarit Leskelä-Kärki: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä. SKS, 2006.

Kurvet-Käosaar, Leena: Embodied subjectivity in the diaries of Virginia Woolf, Aino Kallas and Anaïs Nin. Dissertationes Litterarum et Contemplationis Comparativae Universitatis Tartuensis 6. Tartu 2006.

Melkas, Kukku: Historia, halu ja tiedon käärmeen houkutus Aino Kallaksen tuotannossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006.

 

Yhteistyötahoja:

Kallas seura toimii läheisessä yhteistyössä Krohn-sukuseuran kanssa